RAI CONGRESCENTRUM AMSTERDAM   VRIJDAG 11 MEI 2012

Inschrijfformulier
Verstuur
Congres Medische aspecten wordt georganiseerd door Bureau Kalker Congres Medische aspecten wordt ondersteund door het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (NTvT)
congresorganisatie

Henry Schein Dental - Hoofdsponsor Congres Medische aspecten in de tandartspraktijk
Hoofdsponsor Congres Medische aspectenPrelum - Co-sponsor Congres Medische aspecten in de tandartspraktijk
Co-sponsor Congres Medische aspecten

8 PRAKTIJKGERICHTE LEZINGEN OVER MEDISCHE ASPECTEN BIJ
DE BEHANDELING VAN UW PATIËNTEN

Drs. Jacques Baart

 • Antitrombotica: wat moet de tandarts/mondhygiënist weten?
 • Lokale anesthesie

Prof. dr. Arjan Vissink

 • Bijwerkingen van geneesmiddelen
  in en rond de mond

Drs. Hakki Karagozoglu

 • Een zwelling in de hals: wat te doen?

Prof. dr. Armand Girbes

Acute medische situaties in de tandartspraktijk
 • bij ogenschijnlijk gezonde patiënten
 • bij (chronisch) zieke patiënten

Prof. dr. Bruno Loos

 • Het parodontium en de algemene gezondheid:
  zin en onzin

Prof. dr. Isaäc van der Waal

 • Mondaandoeningen: een diaquiz

SCHRIJF U NU IN VOOR DIT UITERST RELEVANTE CONGRES

Abonnees op het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (NTvT) krijgen € 40,- korting op de congresfee


De tandarts/mondhygiënist heeft te maken met patiënten, die al dan niet gezond zijn. Patiënten slikken medicijnen, die op zichzelf een contra-indicatie kunnen zijn voor een bloedige tandheelkundige ingreep, of om speciale voorzorgsmaatregelen vragen. Sommige medicijnen kennen bijwerkingen die in en rond de mond zichtbaar zijn of voor de patiënt merkbaar.

De sprekers op dit congres hebben zich als doel gesteld om de tandarts/mondhygiënist in één dag weer helemaal ‘scherp’ te krijgen op een groot aantal medische aspecten in de tandartspraktijk.
Een greep uit de onderwerpen waar zij u tijdens het congres over zullen bijpraten:

 • Patiënten zijn aan hun hart geopereerd of hebben een vaatstent: verdragen ze dan lokale verdoving en is antibioticumprofylaxe nodig bij een tand- of kiesextractie?
 • Maakt het uit of de patiënt op coumarinederivaten of trombocyten-aggregatieremmers is ingesteld?
 • Patiënten hebben atherosclerose of ouderdomsdiabetes. Heeft dat te maken met de ernst van hun langbestaande parodontitis? Komen ze van hun diabetes af als ze parodontaal gezond worden?
 • Patiënten hebben een chronische ziekte onder de leden. Kom ik daar achter door patiënten een gezondheidsvragenlijst in te laten vullen of stel ik zelf een paar vragen? Zie ik verschijnselen/afwijkingen in de mond die verband houden met deze chronische ziekte?
 • Had ik de chronische ziekte vermoed als ik alleen de mondafwijking had gezien?
 • Is er bij chronische ziekten een verhoogde kans op een acute medische situatie tijdens een routinebehandeling? Kan ik mij als tandarts/mondhygiënist daar op prepareren? Wat moet ik in huis hebben aan medicijnen?
 • Een patiënt wordt onwel in de stoel. Wat is er aan de hand en wat moet ik doen? Wie moet ik bellen? Wat doe ik in de wachttijd voor zo’n patiënt?

Op al deze praktische vragen wordt tijdens deze leerzame congresdag door ervaren tandheelkundige en medische collega’s een praktisch antwoord gegeven. Zes boeiende sprekers over belangrijke medische aspecten waarmee u in uw praktijk te maken kunt krijgen. Een volle dag over onderwerpen waarvan iedere tandarts/mondhygiënist goed op de hoogte moet zijn.
Een dag die u niet mag missen!


Drs. Jacques Baart

Drs. Jacques Baart

Jacques Baart studeerde tandheelkunde in Nijmegen en specialiseerde tot kaakchirurg in Amsterdam. Vanaf 1979 is hij als specialist verbonden aan de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie VUmc en aan ACTA te Amsterdam. Hij vervult daar de rol van afwisselend chef de clinique, chef de policlinique, werkplekmanager en docent. In de patiëntenzorg richt hij zich vrijwel uitsluitend op kaakchirurgie bij kinderen. Hij is (mede) auteur van meer dan 125 wetenschappelijke artikelen en van enkele leerboeken, waaronder ‘Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie’ en ‘Lokale Anesthesie in de Tandheelkunde’.


Prof. dr. Armand R.J. Girbes

Prof. dr. Armand R.J. Girbes

Armand Girbes is hoogleraar intensive care geneeskunde in VU medisch centrum en werkzaam als intensivist/medicus practicus. Hij is tevens hoofd van de afdeling intensive care (IC) volwassenen. Hij vervult diverse (inter)nationale functies op het gebied van opleiding, onderzoek en kwaliteit op IC gebied.
Met meer dan 250 (inter)nationale voordrachten op uitnodiging en ruim 160 peer reviewed PubMed publicaties beweegt hij zich actief in de internationale IC gemeenschap. Eén van zijn beste vrienden is tandarts die hem in grote lijnen op de hoogte probeert te houden van wat van belang is voor de tandarts.


Drs. Hakki Karagozoglu

Drs. Hakki Karagozoglu

Voltooide in 1998 de studie tandheelkunde en in 2004 de studie geneeskunde in Amsterdam. Na zijn specialisatie in 2009 tot kaakchirurg in het VUmc te Amsterdam volgde hij een tweejarig fellowship Hoofd-Halsoncologie en -chirurgie in het VUmc. Sinds 2011 is hij als staflid en kaakchirurg-oncoloog werkzaam in het VUmc, waar hij betrokken is bij de diagnostiek en behandeling  van patiënten met goedaardige en kwaadaardige afwijkingen in het hoofd-halsgebied.


Prof. dr. Bruno Loos

Prof. dr. Bruno Loos

Is in 1981 afgestudeerd als tandarts. Na een periode algemene praktijk, behaalde hij een MSc in de parodontologie en een PhD in de orale biologie, beide in de VS. Loos is hoogleraar parodontologie en werkt full time bij ACTA.
Hij stuurt het MSc programma parodontologie bij ACTA. Sinds 2008 is hij voorzitter van de afdeling Conserverende en Preventieve Tandheelkunde en hoofd van de sectie parodontologie/biochemie. Zijn onderzoek is gerelateerd aan systemische effecten van parodontitis en effecten van parodontitis op algemene gezondheid. Daarnaast bestudeert hij aspecten van de vatbaarheid voor parodontitis, in het bijzonder genetische en immunologische factoren.


Prof. dr. Arjan Vissink

Prof. dr. Arjan Vissink

Voltooide zijn studie tandheelkunde in 1982. In 1985 promoveerde hij op een onderzoek getiteld ‘Xerostomia. Development, properties and application of a mucin-containing saliva substitute’. Tussen 1987 en 1992 verrichtte hij als KNAW fellow onderzoek naar het mechanisme en de preventie van stralingsschade aan speekselklierweefsel. Van 1992 tot 1996 werd hij opgeleid tot specialist in de Mondziekten en Kaakchirurgie en in 1999 deed hij zijn artsexamen. Sinds 1996 is hij als staflid verbonden aan de afdeling kaakchirurgie van het UMCG. In 2003 werd hij benoemd tot hoogleraar Orale Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.


Prof. dr. Isaäc van der Waal

Prof. dr. Isaäc van der Waal

Na in 1968 als tandarts in Utrecht te zijn afgestudeerd, een verblijf van enkele jaren in de Verenigde Staten en een opleiding tot kaakchirurg aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, werd Van der Waal in 1979 benoemd tot hoogleraar in de Orale Pathologie aan destijds de Vrije Universiteit, thans ACTA, te Amsterdam.
Vanaf 1989 tot medio 2011 is hij hoofd geweest van de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het VU medisch centrum/ACTA.
Zijn dagelijkse werkzaamheden bestaan uit een combinatie van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek.


vanaf 08:45 uur ONTVANGST MET KOFFIE EN THEE
   
09:30 - 10:15 uur

Bijwerkingen van geneesmiddelen in en rond de mond

- Prof. Dr. Arjan Vissink -

Geneesmiddelen hebben één of meer bijwerkingen en bij gelijktijdige toepassing van verschillende geneesmiddelen kan sprake zijn van interactie, waarbij de geneesmiddelen elkaars werking beïnvloeden. Deze bijwerkingen en interacties kunnen de mondgezondheid beïnvloeden en variëren van gering tot invaliderend. Omgekeerd kunnen door de tandarts/mondhygiënist geconstateerde veranderingen in de mondgezondheid aanleiding zijn om de behandelende arts te verzoeken de medicatie aan te passen. In deze lezing wordt ingegaan op een aantal voor de tandarts/mondhygiënist van belang zijnde bijwerkingen en interacties van geneesmiddelen.

Leerdoelen:

 • Het verkrijgen van inzicht in de (bij)werking van geneesmiddelen op orale weefsels
 • Het verkrijgen van inzicht in hoe potentiële bijwerkingen van geneesmiddelen te onderkennen c.q. te voorkomen zijn
 • Het zich bewust worden van het feit dat de oorzaak van onbegrepen afwijkingen van orale weefsels in het geneesmiddelengebruik van de patiënt gelegen kan zijn
   
10:15 - 10:45 uur

Antitrombotica: wat moet de tandarts/mondhygiënist weten?

- Drs. Jacques Baart -

Voor de tandarts/mondhygiënist is het van belang te vragen naar geneesmiddelengebruik. Zegt de patiënt dat hij/zij een antitromboticum gebruikt en de tandarts/mondhygiënist is van plan een bloedige tandheelkundige behandeling te beginnen, dan is het de vraag of dat zomaar kan. De tandarts/mondhygiënist maakt dan onderscheid tussen trombocytenaggregatieremmers (TAR’s) en coumarinederivaten (ook wel Vit. K Antagonisten VKA’s geheten). De bekendste trombocytenaggregatieremmers zijn Aspirine, Ascal, maar ook Persantin en Plavix. Deze middelen worden niet meer gestaakt voor een bloedige tandheelkundige ingreep, maar kunnen gecontinueerd worden. Alleen als gelijktijdig 2 middelen uit deze groep worden gebruikt, moet een van beide, na overleg met de voorschrijvend specialist, kortdurend worden gestaakt. De mate van ontstolling door coumarinederivaten zoals Sintron en Marcoumar wordt uitgedrukt in een INR getal. Bij de meeste patiënten bevindt deze zich tussen de 2 en 3.5. Bij deze waarden kunnen eenvoudige extracties plaats vinden zonder tussenkomst van de trombosedienst. Een actuele INR meting is dan wel noodzakelijk. De voordracht gaat in op de praktische kant van het gebruik van antitrombotica en de tandarts/mondhygiënist.

Leerdoelen:

 • U kunt op grond van de anamnese uitmaken of uw patiënt TAR’s of VKA’s gebruikt als antitrombotica
 • U weet waarom TAR’s bijna nooit behoeven te worden gestaakt voor een bloedige tandheelkundige ingreep
 • U bent in staat om zelf een afweging te maken of een VKA al dan niet door de trombosedienst moet worden ingesteld
 • U weet wat u kunt doen om het risico op een postoperatieve bloeding in de mond te verminderen
   
10:45 - 11:15 uur KOFFIEPAUZE
   
11:15 - 12:00 uur

Het parodontium en de algemene gezondheid: zin en onzin

- Prof. Dr. Bruno Loos -

Steeds meer informatie komt beschikbaar over de systemische effecten van parodontitis. De relaties tussen parodontitis en hart- en vaatziekten, longontstekingen, vroeggeboorte, reuma, diabetes, kanker en overlijden worden steeds vaker geponeerd. De medische professie is nog niet geheel overtuigd.
De vraag is hoe kunnen deze relaties verklaard worden en welke relaties lijken nu niet opportuun. Bijvoorbeeld, wat zeggen epidemiologische studies en welke en hoeveel veranderingen in plasmafactoren en in klinische verschijnselen zijn er te vinden in onbehandelde parodontitispatiënten? Welke effecten heeft parodontale behandeling op de genoemde aandoeningen? Tenslotte zijn er nu ook aanwijzingen dat bij een deel van de parodontitispatiënten en bij een deel van de patiënten met hart- en vaatziekten, dezelfde genetische risicofactor aanwezig is. Algemene en klinische implicaties voor deze bevindingen zullen nader worden besproken.

Leerdoelen:

kennis verkrijgen over:
 • De bewezen en onbewezen relaties tussen parodontitis en systemische ziekten/condities
 • De mechanismen van de relatie tussen parodontitis en hart- en vaatziekten
 • De mechanismen van de tweezijdige relatie tussen parodontitis en diabetes
 • Welke systemische effecten parodontale behandeling heeft en voor welke systemische aandoeningen parodontale behandeling bewezen zinvol is
   
12:00 - 12:30 uur

Acute medische situaties in de tandartspraktijk bij ogenschijnlijk gezonde patiënten

-Prof. Dr. Armand R.J. Girbes -

Acute medische situaties komen gelukkig niet vaak voor in de tandartspraktijk.
De tandarts/mondhygiënist kan niet de competenties, ervaring en apparatuur hebben om in alle acute situaties de patiënt ‘state of the art’ te behandelen. Desalniettemin kan de tandarts/mondhygiënist als medisch professional in acute situaties in de praktijk het verschil maken voor de zeldzame patiënt met een levensbedreigende acute aandoening. In deze voordrachten zullen handreikingen worden geven voor de herkenning en behandeling van levensbedreigende situaties die in de tandartspraktijk kunnen voorkomen. Vroege herkenning en anticipatie, eenvoudige maar levensreddende handelingen en snelle adequate verwijzing zijn daarbij sleutelwoorden. Acute situaties bij zowel ogenschijnlijk gezonde patiënten als bij patiënten met een voor acute problemen predisponerende chronische ziekte zullen worden behandeld.

Leerdoelen:

 • Anticipatie op acute medische situaties bij de behandeling van ogenschijnlijk gezonde patiënten
 • Herkennen van levensbedreigende situaties
 • Het kunnen toepassen van eenvoudige maar levensreddende handelingen
 • Het op adequate wijze kunnen doorverwijzen
   
12:30 - 13:00 uur

Discussie tussen de deelnemers en de sprekers over het ochtendprogramma

   
13:00 - 14:00 uur LUNCH
   
14:00 - 14.30 uur

Acute medische situaties in de tandartspraktijk bij (chronische) zieke patiënten

- Prof. Dr. Armand R.J. Girbes -

Zie omschrijving bij 12:00 - 12:30 uur.

Leerdoel:

 • Anticipatie bij de behandeling van (chronisch) zieke patiënten
   
14:30 - 15:00 uur

Lokale anesthesie

- Drs. Jacques Baart -

Het toedienen van lokale anesthesie is zo gebruikelijk geworden en gaat gepaard met zo weinig calamiteiten, dat vergeten dreigt te worden dat het gaat om het inspuiten van een medicament. In de voordracht lopen we de gezondheidsvragenlijst met medicijnen en allergieën kort na. Dan de materialen: naalden, carpules en spuiten. Is alles nog up to date en veilig voor de patiënt en het tandheelkundig team? De werkzaamheid van het lokaal anaestheticum in diverse milieus komt aan de orde. Hoe zit het met reversibiliteit van de verdovingsvloeistof en de (vermeende) neurotoxiciteit van articaine?
Waarom adrenaline toevoegen aan een verdovingsvloeistof? Ook bij ‘hartpatiënten’? Al deze onderwerpen komen tijdens de voordracht aan de orde.

Leerdoelen:

 • Hoe te handelen bij een patiënt die zegt allergisch te zijn voor lokale verdoving?
 • Voordelen kennen van ‘dunne wand’ naalden. Zijn er ook nadelen?
 • Waarom worden automatisch aspirerende spuiten aanbevolen boven handmatige?
 • Wat is uw alternatief wanneer een patiënt aangeeft niet met articaine verdoofd te willen worden?
   
15:00 - 15.30 uur

Een zwelling in de hals: wat te doen?

- Drs. Hakki Karagozoglu -

De tandarts-algemeen practicus/mondhygiënist kan in de dagelijkse praktijk worden geconfronteerd met een patiënt met een zwelling in het hoofd-halsgebied. Dikwijls is de oorzaak één of meer vergrote lymfeklieren als gevolg van een bacteriële of virale infectie. Een zwelling in het hoofd-halsgebied kan ook een eerste uiting zijn van een maligniteit in het hoofd-halsgebied. Waar moet men in de dagelijkse praktijk op letten en hoe zou men moeten handelen wanneer men wordt geconfronteerd met een patiënt met een zwelling in het hoofd-halsgebied? Na een korte beschrijving van de anatomische structuren in het hoofd-halsgebied volgt een overzicht van verschillende oorzaken van goed- en kwaadaardige zwellingen in het hoofd-halsgebied. Tevens wordt een overzicht gegeven van de verschillende onderzoeksmethoden voor een zwelling in de hals.

Leerdoelen:

 • Kennis van de ‘normale’ anatomie van de hals
 • Herkennen van ‘alarmsymptomen’
 • De wijze waarop het hoofd-halsgebied door de tandarts-algemeen practicus/mondhygiënist onderzocht kan worden
   
15:30 - 16:00 uur THEEPAUZE
   
16:00 - 16:45 uur

Mondaandoeningen: een diaquiz

- Prof. Dr. Isaäc van der Waal -

Vergezeld van weliswaar minimale informatie wordt u uitgedaagd om, op grond van vanaf 1 april 2012 op de website beschikbaar gestelde afbeeldingen, maximaal drie suggesties te doen voor de diagnose van een aan aantal casussen, naar volgorde van waarschijnlijkheid. Daarnaast wordt u gevraagd of u de patiënt zelf blijft controleren of eventueel verwijst naar de kaakchirurg.
Begin april 2012 zal er een online antwoordformulier beschikbaar op deze website waarmee u uw antwoorden kunt doorgeven. Het wordt bijzonder op prijs gesteld wanneer u dit voor 5 mei 2012 doet. Voor de drie beste inzendingen wordt aan het einde van het congres een kleine attentie ter beschikking gesteld.

Leerdoelen:

 • Het kunnen herkennen van gangbare, maar ook minder gangbare mondafwijkingen, die al of niet kunnen berusten op een onderliggend lijden
 • Weten wanneer en naar wie een patiënt met een bepaalde mondafwijking moet worden verwezen
   
16:45 - 17.:00 uur

Discussie tussen de deelnemers en de sprekers over het middagprogramma en afsluiting congres

   
17.00 - 17.45 uur BORREL

Datum en locatie

Vrijdag 11 mei 2012,
Forumzaal, RAI Congrescentrum, Amsterdam.
De RAI is uitstekend bereikbaar per auto en met het openbaar vervoer.
Kijk voor de routebeschrijving op www.rai.nl bij Route & Contact.

Doelgroep en niveau

Tandartsen/mondhygiënisten. Het niveau van het congres is afgestemd op deelnemers die als tandarts algemeen practicus/mondhygiënist zeer regelmatig patiënten behandelen.

Inschrijven en annuleringsvoorwaarden

U kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier hier rechts. Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging. De factuur voor uw congresdeelname wordt u niet eerder dan
11 februari 2012 toegestuurd.

Bij annulering van uw inschrijving vóór onderstaande data worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
 • voor 11 februari 2012: géén kosten
 • voor 11 maart 2012: 25% annuleringskosten
 • voor 11 april 2012: 50% annuleringskosten
 • voor 11 mei 2012: 90% annuleringskosten

Prijs voor tandartsen

De congresfee bedraagt € 425,- (incl. BTW) per persoon (inclusief koffie, thee, lunch en borrel en deelnamecertificaat)

U ontvangt een korting van € 40,- op uw congresbijdrage indien u een abonnement heeft op het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (NTvT) (Controle op basis van de abonnementenregistratie bij het NTvT).
Door een abonnement op het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde af te sluiten (tot wederopzegging - prijs 2012: € 165,- per jaar) komt u ook in aanmerking voor de korting op uw congresbijdrage van € 40,-

Prijs voor mondhygiënisten

Voor mondhygiënisten bedraagt de congresfee
€ 325,- (incl. BTW) per persoon (inclusief koffie, thee, lunch en borrel en deelnamecertificaat)

Accreditatie voor Nederland

Bureau Kalker is geaccrediteerd met het Q-Keurmerk en aangesloten bij PE-Online. Deelname aan het congres 'Medische aspecten in de tandartspraktijk' levert u 5 geaccrediteerde Q-KRT punten of 5 geaccrediteerde KRM punten op. Deelnemers ontvangen aan het einde van de congresdag een deelnamecertificaat met daarop het aantal accreditatiepunten vermeld. Accreditatie voor mondhygiënisten is verleend door het KRM.

Accreditatie België

Voor de accreditatie aanvraag voor Belgische tandartsen hebben wij onderstaande twee documenten voorbereid. Reglement aanvraag erkenning bijscholingsactiviteit buitenland

Aanvraag erkenning bijscholingsactiviteiten buitenland (accreditatie) - beschikbaar in januari 2012

Informatie

U kunt voor aanvullende informatie contact
opnemen met:

BureauKalker
Paul Kalker
info@bureaukalker.nl
M. 06 - 242 74 888
T. 020 - 615 99 36
F. 020 - 337 99 83
www.medischeaspecten.nl
www.bureaukalker.nl

Kwaliteitsregister Tandartsen   Kwaliteitsregister Mondhygiënisten

BureauKalker

Het congres ‘Medische aspecten in de tandartspraktijk’ is een initiatief van Bureau Kalker in nauwe samenwerking met de sprekers.
Bureau Kalker is een onafhankelijk congresorganisatiebureau, gespecialiseerd in de organisatie van klinische tandheelkundige congressen en cursussen.